09396961895 مشاوره آموزشی رایگان

09396961895 مشاوره آموزشی رایگان

ارتباط با دفتر مرکزی موسسه زبان اول

نشانی : تهران، خیابان پاسداران، بوستان اول، پلاک 4، موسسه زبان اول
کدپستی : 1664653931
تلفن پشتیبانی: 9554 2288

مشاوره آموزش: 3713 2670 - 3715 2670


ارتباط با مدیرعامل ceo@zabaneaval.com
ارتباط با مدیریت آموزشی em@zabaneaval.com
ارتباط با مدیر توسعه و بازاریابی dm@zabaneaval.com
ارتباط با مدیریت پژو هشهای آموزشی rm@zabaneaval.com
ارتباط با مدیریت منابع انسانی hr@zabaneaval.com
ارتباط با روابط عمومی pr@zabaneaval.com
ارتباط با بخش استخدامی rm@zabaneaval.com
ارتباط با امور مالی fm@zabaneaval.com
ارتباط با بخش فروش sales@zabaneaval.com
ارتباط با بخش پشتیبانی آموزشی e.support@zabaneaval.com

خود را در اولویت قرار دهید


جلسه مشاوره آموزشی و تعیین سطح رایگان

فرم رزرو


اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد. بزودی با شما تماس خواهیم گرفت.