021-22889554
021-26703715
مشاوره آموزشی رایگان

021-22889554  |  021-26703715 مشاوره آموزشی رایگان

درس بیت‌باکس توسط پدر و دختر

Nicole Paris and Ed Cage

A beatboxing lesson from a father-daughter duo

نیکول پاریس به شکلی بزرگ شد که یک نوازنده بیت‌باکس شود- هنگامی که او کوچک بود، پدرش، اد کیج شب‌ها موقع خواب برای او بیت باکس می‌نواخت. اکنون این دو برای مبارزه در بیت‌باکس و مسابقات نوازندگان، که ترکیبی از رپ کلاسیک با رقص الکترونیکی تلفن های همراه است شناخته شده‌اند. خودتان را آماده برای یک ضربه از یک درس تاریخی هیپ هاپ، و لذت بردن ازآن آماده کنید.


تگ های مرتبط :

TEDYouth, هنر, موسیقی
نیکول پاریس: TEDYouth، کمی سر و صدا کنید! (بیت‌باکس) TEDYouth، کمی--- (بیت‌باکس) (پایان بیت‌باکس) آیا آماده‌اید؟ ( شادی و تشویق حضار) آماده اید؟ اد کیج: بله، بله، بله! (بیت‌باکس) (خنده حضار) اد کیج: همه این را دوست دارید؟ بگذارید نشانتان دهم که چطوری این کار را کنید-- نیکول پاریس: با دهانتان صدا دربیاورید، و ادامه دهید اد کیج: ... هنگامی که در دهه ۹۰ من بزرگ می‌شدم. (بیت‌باکس)
(پایان بیت‌باکس) (خنده حضار) (بیت‌باکس) نیکول پاریس: پُپ، : با صدا بترکان، بترکان، بترکان. صبرکن،صبرکن، صبرکن، صبرکن، آه خدای من. بسیار خوب، او سعی میکنه که از من ببرد. صبرکن، حالا، صبرکن. یادت میاد که چه وقت بیت‌باکس می‌کردی که من بخوابم؟ اد کیج: بله، بله، یادم هست. زمانی بود که یک نوزاد کوچکی بود. گاهی ما این کار را می‌کردیم. (بیت‌باکس) نیکول پاریس: من این را یادم میاید. (بیت‌باکس)
نیکول پاریس:بسیار خوب، با صدا بترکان، بترکان، بترکان آرام باش، آرام باش. صبر کن، صبر‌کن، صبر‌کن. اد کیج. همه شما این ویدئو را به خاطر دارید. به یک انتقام کوچک میماند یا چیزی مثل اینه که ۵۰ میلیون نفر به من می‌گویند بازنده. نیکول پاریس: صبر کن، صبرکن. اما افراد زیادی خارج از اینجا واقعا نمیدونن بیت‌باکس چیه، و از کجا شروع شده. اد کیج: درسته، درسته. نیکول پاریس: این از کجا آمده. خُب چرا کمی به آنها درباره تاریخ آن نمیگویی-- فقط غلغلک - کمی از تاریخ از جایی که از آن می آید. اد کیج: بیت‌باکس از اینجا، نیویورک شروع شد.
( شاد باشید) درسته، درسته. نیویورک، نیویورک! همه این را دوست دارند،« بله!» خُب، ما اهل سنت لوئیز هستیم. (خنده حضار) نیکول پاریس: حالا همه میتوانید دستهایتان را پائین بیاورید. (خنده حضار) نیکول پاریس: بیت‌باکس از نیویورک شروع شد. چیزی که شما دارید این است که، وفتی می‌خواهید بروید مهمونی، شما دی جی و خواننده رپ دارید. اما چونکه سیستم الکترونیکی نداریم، باید تقلید ضربههای صدا را کنیم. بنابراین هنگامی شما یک بیت‌باکس را می‌بینید، ما را آن گوشه کنارها میبینید.
سپس یک خواننده رپ می‌بینید، هنگامی که خواننده رپ شروع به خواندن می‌کند، ما ضربه های صدا ساده را می‌نوازیم، چون در آن زمان ضربه‌ها ساده بودند - (بیت‌باکس) یا-- (بیت‌باکس) اینها ضربه‌ها ساده‌ای هستند. اما حالا، شما می‌خواهید تمامی صدا‌ها را با ضربه دهانتان بسازید، و آنها می‌خواهند پدرشان را دست بیاندازند، که کار خوبی نیست کسی را دست بی‌اندازید که از شما مراقبت می‌کند، هزینه مدرسه شما را می‌پردازد،( نیکول می‌خنده) بخصوص وقتی که ۵۰ میلیون نفر داری که این طرف و آنطرف می‌روند به تو می‌گویند « بازنده»
خُب، من این را قلبا حس می‌کنم. اما حالا ما کاری متفاوت در خانه انجام می‌دهیم، خب ما مسابقات نوازندگان را داریم، این مسابقات ما شامل مسابقات در کلیساها است. می‌دانید که در کلیسا، ما به هم اینگونه نگاه می‌کنیم، (بیت‌باکس) (خنده حضار) و ما به هم یک ضربه برای هم پیام می‌فرستیم. یا در آشپزخانه ، در جاده ، فرودگاه هستیم. نیکول پاریس: در گوشهای ایستاده ایم، « آه ، پدر-- به این گوش کن» (بیت‌باکس) من شوخی می‌کنم، اما میدانید چرا؟ ما همه در مورد این مسابقات نوازندگان و چیزهای دیگر صحبت می‌کنیم.
اد کیج: بله. نیکول پاریس: چرا به آنها گوشه‌ای از کارمان را نشان نمی‌دهیم، کمی از مسابقات. نیکول پاریس:همه میخواهید کمی از بعضی از مسابقات نوازندگان را بشنوید؟ اد کیج : ایا آماده‌اید؟ ( شادی) نیکول پاریس: ببخشد؟ نمیتونم شدای شما را بشنوم. (شادی) بله! (بیت‌باکس) ( تشویق حضار) (بیت‌باکس) (پایان بیت‌باکس) ( تشویق حضار) نیکول پاریس: من آماده رفتن میشوم! اد کیج: همه حاضرید؟ همه بایستید! بیاید اینجا، همه بایستید!
بلد شوید! بیاید ، پخش شوید! (بیت‌باکس) (پایان بیت‌باکس) نیکول پاریس: همینه. ( شادی و تشویق حضار) ممنونم ! کمی سر و صدا کنید! اد کیج: از همه ممنونم! نیکول پاریس: کمی سر و صدا کنید! کمی سر و صدا کنید! ممنونم!
Nicole Paris: TEDYouth, make some noise! (Beatboxing) TEDYouth, make some -- (Beatboxing) (Beatboxing ends) Are you ready? (Cheers and applause) Are you ready? Ed Cage: Yeah, yeah, yeah! (Beatboxing) (Laughter) EC: Y'all like that? Let me show you how we used to do it -- NP: Get it pops, go ahead. EC: ... when I was growing up in the '90s. (Beatboxing)
(Beatboxing ends) (Laughter) (Beatboxing) NP: Pops, pops, pops, pops, pops, pops, hold up, hold up, hold up, hold up! Oh my God. OK, he's trying to battle me. Hold on, right now, hold on. Do you remember when you used to beatbox me to sleep? EC: Yeah, yeah, I remember. That's when she was a little baby. We would do something like this. (Beatboxing) NP: I remember that. (Beatboxing)
NP: All right, pops, pops, pops, chill out, chill out. Hold up, hold up, hold up. EC: Y'all remember the video. This is like a little payback or something for 50 million people calling me the loser. NP: Hold up, hold up. But a lot of people out there don't really know what beatboxing is, where it started from. EC: Right, right. NP: Where it came from. So why don't you give them a little history -- just a tickle -- a bit of history of where it comes from. EC: Beatbox started here in New York.
(Cheers) That's right, that's right. New York, New York! Everybody like, "Yeah!" Well, we from St. Louis. (Laughter) NP: Now you can put y'all hands down. (Laughter) EC: But beatbox started here in New York. What you would have is that, when we would go to parties, you would have the DJ and you would have the rapper. But because I don't have electricity coming out of me, we had to emulate what the beats was doing. So when you would see the beatboxer,
you would see us over to the side. Then you would see a rapper, and when the rapper began to rap, we would do a simple beat, because back then the beats were simple -- (Beatboxing) or -- (Beatboxing) Those were simple beats. But now, you got folks that want to do all type of stuff with their beats now, and they want to humiliate their father, which is not right when you want to humiliate the person that take care of you, pay all your tuition, (Nicole laughs)
especially when you have 50 million people that just go around and call you "the loser." Well, I'm taking that to heart. But now we do something different in our house, so we have these jam sessions, and our jam sessions consist of us jamming in church. You know, in church, we'll look at each other like, (Beatboxing) (Laughter) and we'll text the beat to each other. Or we'll be in the kitchen cooking, road trips, airports. NP: Standing right there in the corner, "Aw, Dad -- listen to that."
(Beatboxing) Naw, I'm kidding. But you know what? We're talking all about this jam session and everything. EC: Yeah. NP: Why don't we give them a little peek, just a tiny bit of our jam session? NP: Y'all want to hear some jam session? EC: Y'all ready for a jam session? (Cheers) NP: Sorry? I can't hear you. (Cheers) Yeah! Kick it, pops! (Beatboxing) (Applause) (Beatboxing) (Beatboxing ends)
(Applause) NP: I'm getting ready to go! EC: Y'all ready? Everybody stand up! Come on, everybody stand up! Get on up! Come on, stretch! (Beatboxing) (Beatboxing ends) NP: That's it. (Cheers and applause) Thank you! Make some noise! EG: Thank you, everybody! NP: Make some noise! Make some noise! Thank you!