021-22889554
021-26703715
مشاوره آموزشی رایگان

021-22889554  |  021-26703715 مشاوره آموزشی رایگان

رقصی به افتخار مادر طبیعت زمین

Jon Boogz, Lil Buck, Robin Sanders, Jason Yang, Canku One Star

A dance to honor Mother Earth

هنرمندان هنرهای موزون «جان بوگز» و «لیل باک» نمایش «به مادرتان احترام بگذارید» را اجرا می‌کنند. نمایشی قدرتمند، ظریف و زیبا از کلمات شفاهی، ویالون و رقص که بیانگر رابطه‌ی آسیب‌خورده‌ی آدمی‌زاد و طبیعت است.


تگ های مرتبط :

رقص, هنر, خلاقیت
مادر زمین: پایان عمر ما حتمی و گریزناپذیز و در عین حال آهسته بود. باد، آب و آتش به نرمی بازگشتند، من و تو هم‌‌نوای هم، آهنگ‌ها به هم نزدیک شدند، آبی و سبز در کنار هم. دقت تو در محافظت از من در ازای میوه‌ی درختانم و لبریزی این بازگشت پرنقش از آسمان‌های رنگارنگ، از وجود کوه‌ها، از پوشش جنگل‌ها -- دیگر گرمایشی در کار نبود. همان زندگی صاف و ساده‌ای که در گذشته داشتیم. مرا یادت هست؟ آن همه نعمت که به بشریت دادم؟
خانه‌ها، مزرعه‌ها، دریاها، پرندگان، چهارپایان و تمام بشریت را، و بستر خاصی را که در آن تو و عنصرهای گوناگون به هم می‌رسید و هماهنگ با هم می‌لرزید. (نواخت پیانو) (نواخت ویالون) (موسیقی) (افزایش ضرب آهنگ) (نواخت ویالون) (موسیقی) (نواخت ویالون) (موسیقی) (پایان موسیقی) (تشویق) زیبایی‌ام دگرگون شد، آب‌ها گل‌آلود، مزرعه‌ها لخت و قلع و قمع شدند،
زخم‌های درونی‌ای که خوب نمی‌شوند، خاطراتمان که فرسایش می‌یابد. تو زمانی مبهوت شکل من بودی و چگونگی به وجود آمدنم، طبیعتم، قطب‌های متضادم -- چطور نسیم ملایمم هم زمزمه می‌کند، و هم به دریاها حمله‌ور می‌شود. مرا یادت هست؟ آن نعمت‌هایی را که به بشر دادم؟ خانه‌ها، کشاورزی، دریاها، پرندگان چهارپایان و تمام بشریت را -- مخصوصاً بستری که در آن تو و دیگر عنصرها را به هم پیوند می‌داد تا هماهنگ با هم ارتعاش کنید. مسافر فراموش شده‌ای که برای همیشه در گذر است، دارنده‌ی زندگی است،
در حرکت است، پناهگاه آنچه زمین به خود حس کرده و شنیده است قوی و دائماً در گردش است، چون باد وزان، تو را به درون می‌کشد و پاک می‌سازد، نرم و بی حرکت، بی سر و صدا. منبعی همیشگی اینجاست، صعودکننده و پایین رونده: هوا. جریانی آهنگین، پویا و دلپذیر، موج‌های سکوت و آرامش، رشته‌های نرمی از زلالی، که به سرعت می‌بارند و پر می‌کنند،
رودخانه‌ی رویاها، چشمه‌های خروشانی که زمین را غرق در نعمت می‌کنند، حلالی جهانی که در خود حل کرده است، آشامیدن، جریان، زندگی و قدرت را: آب. زاده‌ی همان زمانی که جهان شکل گرفت، بشر را گرم کرد، به او نور داد، پرتوهای رنگینی که سوسو زدن اخگر خاکستر را پدید آورد گداخته و ملتهب، قدرتمند و تابان. فرزند مقدس هوا، پدر خشم و آشوب، حرارتی که با صلابت در بین کمال و زیبایی می‌رقصد. با یک چالاکی بی پایان.
سریع و خیره‌کننده، بارقه‌های نبوغ و مهارت بلند می‌شوند: آتش. (کانکوی تک ستاره می‌رقصد) (گروه سرود می‌خواند) (صدای طبل) (صدای طبل و آوازخواندن) (صدای طبل و سرودخوانی) (صدای طبل و سرودخوانی) (پایان موسیقی) (صدای تشویق) (نواخت ویالون) (موسیقی) (پایان موسیقی) (تشویق)
Mother Earth: Our end was imminent yet finality relented. Wind, water and fire gently revived; you and I reconciled, rhythms realigned, the blues gone green. Your care in conserving in exchange for my fruit and replenishing this picturous restoring of painted skies, mountains rolling, forest covering -- no more warming. The purity and simplicity of how we used to be. You remember me? All I give to humanity?
Housing, land, seas, birds, beast and all of mankind, exclusively the interface where you and the elements meet and vibrate harmoniously. (Piano plays) (Violin plays) (Music) (Music tempo quickens) (Violin plays) (Music) (Violin plays) (Music) (Music ends) (Applause) My beauty altered, muddied waters, fields stripped bare,
interior scarred beyond repair, our memories eroding. You once obsessed over my frame and how I came to be; my nature, its polarity -- how my sweet winds whisper softly, yet assault seas. You remember me? All I give to humanity? Housing, land, seas, birds, beast and all of mankind -- exclusively the interface where you and the elements meet and vibrate harmoniously. The unseen traveler forever passing, carrying life,
moving, awning of earth felt and heard, strong and stirring, blowing. Breathe you in, cleansing wind, gentle and still, quieter. The source eternally here, ascent and descending: air. Rhythmic flow, fluid and graceful, waves of serenity, smooth strings of purity, rains replenishing rapidly, rivers of dreams,
raging springs covering earth in abundance, universal solvent dissolving, drink, liquid, life and power: water. Born when the universe was formed, warmed mankind, gave him light, colored rays illuminate ember flickers incandescent, powerful and brilliant. Sacred son of air, father of fury, heat dancing vigorously between perfection and beauty. Unconfined agility, fast and fancy,
sparks of ingenuity rise: fire. (Canku One Star dances) (Choir chants) (Drums) (Drumming and chanting) (Drumming and chanting) (Drumming and chanting) (Music ends) (Applause) (Violin plays) (Music) (Music ends) (Applause)