021-22889554
021-26703715
مشاوره آموزشی رایگان

021-22889554  |  021-26703715 مشاوره آموزشی رایگان

فرار موسیقیایی به جهانی از نور و رنگ

Kaki King

A musical escape into a world of light and color

یک ژن، نوعی ترکیب موسیقی توسط کاکی کینگ، خدای گیتار بعدی. اوبا دستانش سنت قدیمی کاررا با فن آوری دیجیتال ترکیب کرده و تصاویر طرح ریزی شد را بر روی گیتاردر کارهای چند رسانه‌ای پیشگامانه اش نمایش می دهد. "گردن پل ارتباطی بدن هست." او از گردن گیتارش به عنوان یک کی‌برد استفاده کرده و ملودی‌‌های پیچیده ‌ای را اجرا می کند تا شنوندگانش را به در سفر موسیقیایی از نور و صدا ببرد. او"گیتار را قلم مو" می‌خواند.


تگ های مرتبط :

هنر, موسیقی, گیتار
(آغازآهنگ گیتار) (پایان آهنگ) (تشویق) (آغاز آهنگ تحریف شده) (پایان آهنگ) (تشویق) (محیط/ آغاز آهنگ گیتار) (پایان آهنگ) ( تشویق)
(Guitar music starts) (Music ends) (Applause) (Distorted guitar music starts) (Music ends) (Applause) (Ambient/guitar music starts) (Music ends) (Applause)