021-22889554
021-26703715
مشاوره آموزشی رایگان

021-22889554  |  021-26703715 مشاوره آموزشی رایگان

مرد خواب آلود پسران بانجو: نوازندگان ماهر بلوگرس از ... نیوجرسی؟

Sleepy Man Banjo Boys

Bluegrass virtuosity from ... New Jersey?

All under the age of 16, brothers Jonny, Robbie and Tommy Mizzone are from New Jersey, a US state that's better known for the rock of Bruce Springsteen than the bluegrass of Earl Scruggs. Nonetheless, the siblings began performing bluegrass covers, as well as their own compositions, at a young age. Here, they play three dazzling songs in three different keys, passing the lead back and forth from fiddle to banjo to guitar.


تگ های مرتبط :

Children, Entertainment, Live Music
( موسیقی) ( تشویق تماشاگران) ( موسیقی) ( تشویق تماشاگران) رابی میزون: متشکرم رابی میزون: بسیارمتشکرم ما خیلی خوشحال و هیجان زده هستیم که اینجاییم. برای ما افتخاریست. همانطور که گفت، ما سه برادریم که اهل نیوجرسی هستیم-- میدونید که موسیقی بلوگرس سرآمد همه موسیقی‌های دنیاست. ( خنده تماشاگران) ما موسیقی بلوگرس را چند سال پیش کشف کردیم، و عاشقش شدیم و امیدواریم که شما نیز هم عاشقش شوید. آهنگ بعدی آهنگی است که ما خودمان ساختیم به نام "گذشت زمان" و احتمالا اسمش با خودش مناسبت داره.
( تنظیم) ( موسیقی) ( تشویق تماشاگران) تامی میزون: بسیارمتشکرم رامی میزون: می‌خواهم گروه رابهتون معرفی کنم. گیتاریست ما برادر ۱۵ ساله من تامی هست. ( تشویق تماشاگران) نوازنده بانچو( نوعی تار) جانی هست که ده سال داره. ( تشویق تماشاگران) اونم برادرمان است. و من رابی هستم که ۱۴ ساله ام و ویلون می‌نوازم. ( تشویق تماشاگران) همانطور که مشاهده می کنید، ما تصمیم گرفتیم کارمون را سخت کنیم، ما سه ترانه را با سه کلید مختلف انتخاب کردیم.
بله، همچنین (درمورد اسم گروه) توضیح خواهم داد، مردم زیادی میخواهند بدانند که اسم گروه ما" مردخوابیده پسران بانجو- Sleepy Man Banjo Boys" از کجا آمده. خوب این از وقتی که جانی خیلی کوچولو بود شروع شد او اول بانجو( نوعی تار) را شروع کرد، او دوست داشت که به پشت بخوابه و با چشمان بسته بنوازه، ما می‌گفتیم که مثل اینه که خوابیده. احتمالا می‌تونید بقیه را با هم مرتبط کنید. تامی میزون: واقعا ما دلیل این را نفهمیدیم. شاید وزن این ( برای جانی ) یک میلیون پوند بوده. ( موسیقی) ( تشویق تماشاگران) ( موسیقی) ( تشویق تماشاگران)
تامی میزون: بسیارمتشکرم رابی
(Music) (Applause) (Music) (Music ends) (Applause) Robbie Mizzone: Thank you. Tommy Mizzone: Thank you very much. We're so excited to be here. It's such an honor. Like he said, we're three brothers from New Jersey -- you know, the bluegrass capital of the world. (Laughter) We discovered bluegrass a few years ago, and we fell in love with it. We hope you guys will too. This next song is an original we wrote called "Time Lapse,"
and it will probably live up to its name. (Tuning) (Music) (Music ends) (Applause) TM: Thank you very much. RM: I'm just going to take a second to introduce the band. On guitar is my 15-year-old brother Tommy. (Applause) On banjo is 10-year-old Jonny. (Applause) He's also our brother. And I'm Robbie, and I'm 14, and I play the fiddle. (Applause) As you can see, we decided to make it hard on ourselves,
and we chose to play three songs in three different keys. (Tuning) Yeah. I'm also going to explain, a lot of people want to know where we got the name "Sleepy Man Banjo Boys" from. So, it started when Jonny was little, and he first started the banjo, he would play on his back with his eyes closed, and we'd say it looked like he was sleeping. So you can probably piece the rest together. TM: We can't really figure out the reason. It might have been that it weighs about a million pounds. (Music)
(Applause) (Music) (Music ends) (Applause) TM: Thank you very much. (Cheering) RM: Thank you. (Applause)