021-22889554
021-26703715
مشاوره آموزشی رایگان

021-22889554  |  021-26703715 مشاوره آموزشی رایگان

برونو میسونیر: رقص روبات‌های کوچک!

Bruno Maisonnier

Dance, tiny robots!

There's a place in France where the robots do a dance. And that place is TEDxConcorde, where Bruno Maisonnier of Aldebaran Robotics choreographs a troupe of tiny humanoid Nao robots through a surprisingly emotive performance.


تگ های مرتبط :

TEDx, Robots
( صدای مکانیکی) ( موسیقی) ( تشو
(Mechanical noises) (Music) (Applause)