021-22889554
021-26703715
مشاوره آموزشی رایگان

021-22889554  |  021-26703715 مشاوره آموزشی رایگان

چهار میلیارد سال تکامل در ۶ دقیقه

Prosanta Chakrabarty

Four billion years of evolution in six minutes

Did humans evolve from monkeys or from fish? In this enlightening talk, ichthyologist and TED Fellow Prosanta Chakrabarty dispels some hardwired myths about evolution, encouraging us to remember that we're a small part of a complex, four-billion-year process -- and not the end of the line. "We're not the goal of evolution," Chakrabarty says. "Think of us all as young leaves on this ancient and gigantic tree of life -- connected by invisible branches not just to each other, but to our extinct relatives and our evolutionary ancestors."


تگ های مرتبط :

Evolution, Biology, Ancient World
اگر ما از میمون‌ها تکامل یافته‌ایم چرا هنوز هم میمون‌ها وجود دارند؟ (خنده) خب، چون ما میمون نیستیم، ما ماهی هستیم. (خنده) آگاهی از اینکه شما یک ماهی هستید و نه یک میمون برای درک منشأ ما بسیار مهم است. من در یکی از بزرگترین کلاس‌های زیست‌شناسی تکاملی در آمریکا تدریس می‌کنم و وقتی دانشجویانم درنهایت درک می‌کنند که چرا همیشه آنها را ماهی می‌نامم، می‌فهمم کارم را انجام داده‌ام. اما همیشه مجبورم اول نادرستی چند افسانه زنجیروار را اثبات کنم، چون بدون این که بدانیم بسیاری از ما نظریه تکامل تدریجی را اشتباه آموخته‌ایم. برای مثال، ما یاد گرفته‌ایم بگوییم "نظریه تکامل تدریجی".
درواقع چندین نظریه وجود دارد و درست همانند خود فرآیند تکامل، نظریه‌‌هایی تا به امروز باقی مانده‌اند که بهترین اطلاعات را داده‌اند. نظریهٰ‌ای که بهتر ازهمه می‌شناسیم نظریه انتخاب طبیعی داروین است. فرآیندی که براساس آن موجودات زنده‌ای که بهتر با محیط سازگار شود زنده می‌ماند و تولید مثل می‌کند، اما آنهایی که ناسازگارتر هستند کم کم ازبین می‌روند. و همینطور است. تکامل به همین سادگی است و یک حقیقت است. نظریه تکامل به اندازه "نظریه جاذبه" حقیقت دارد. به راحتی می‌توانید آن را اثبات کنید. کافی است به ناف خود نگاه کنید که با پستانداران جفت‌دار دیگر مشترک است،
یا ستون فقرات‌تان که با دیگر مهره‌داران مشترک است، یا DNA که با همه موجودات زنده روی زمین مشترک است. این ویژگی‌ها یکباره در انسان‌ها ظاهر نشده‌اند. از اجداد مختلف به ما و تمام نوادگانشان منتقل شده‌ است. اما این روشی نیست که ما زیست شناسی را فرا می‌گیریم، هست؟ ما یاد می‌گیریم گیاهان و باکتری‌ها موجودات اولیه هستند و ماهی‌ها باعث شده‌اند دوزیستان به دنبال خزندگان و پستانداران بوجود بیایند و پس از آن شما بوجود آمدید، موجود تکامل یافته‌ای در انتهای این رشته. اما زندگی در یک خط تکامل نمی‌یابد، و به ما ختم نمی‌شود. اما همیشه ما نظریه تکامل را به این صورت به تصویر کشیده‌ایم،
یک میمون و یک شامپانزه، چند نوع انسان منقرض شده، همه دریک صف ثابت و یکنواخت که درنهایت تبدیل به ما شوند. اما دیگر نه آنها به ما تبدیل می‌شوند نه ما به آنها تبدیل می‌شویم. بعلاوه ما غایت تکامل نیستیم. اما چرا این اهمیت دارد؟ چرا باید نظریه تکامل را به طور صحیح فرابگیریم؟ خب، فهم نادرست نظریه تکامل، مشکلات زیادی به دنبال داشته است اما شما نمی‌توانید‌ این سوال قدیمی را بپرسید که "ما از کجا آمده ایم؟" بدون اینکه درک درستی از نظریه تکامل داشته باشید. برداشت نادرست از این نظریه، باعث پیدایش دیدگاه‌های پیچیده و معیوبی از چگونگی رفتار ما با دیگر موجودات
و رفتار با هم نوعان خود از نظر نژاد و جنسیت، شده است. بیایید به ۴ میلیارد سال قبل برگردیم. این یک موجود تک سلولی است که ما از آن نشأت گرفته‌ایم. درابتدا موجودات تک سلولی دیگر را بوجود آورده‌ است اما این موجودات تا امروز هم درحال تکامل هستند و بعضی می‌گویند آبزی و باکتری که بیشتر این گروه از موجودات را ساخته‌اند موفق‌ترین گروه در زمین هستند. آنها مسلماً بعد از ما هم به راحتی به زندگی ادامه می‌دهند. حدود سه میلیارد سال پیش چند سلولی‌ها تکثیر شدند که شامل قارچ‌ها، گیاهان و جانوران می‌شوند. جانوران مهره‌دار، ماهی‌ها بودند.
درواقع همه مهره‌داران ماهی هستند پس من و شما هم ماهی هستیم. نگویید که به شما هشدار ندادم. یکی از گونه‌های ماهی به زمین آمد و پستانداران و خزندگان را بوجود آورد. تعدادی از خزندگان به پرنده تبدیل شدند، بعضی پستانداران به نخستی‌ها تبدیل شدند، بعضی از نخستی‌ها میمون‌های دارای دم می‌شوند و بقیه هم میمون‌های بدون دم می‌شوند که شامل گونه‌ای از انسان هم می‌شود. می‌بینید، ما از میمون‌ها تکامل نیافته‌ایم اما دنیایی مشترک با هم داریم. درتمام این مدت زندگی اطراف ما درحال تکامل بوده است: باکتری بیشتر، قارچ بیشتر، تعداد بسیار زیادی ماهی، ماهی ، ماهی.
اگر نمی‌توانید بگویید- بله آنها گروه محبوب من هستند. (خنده) هرچقدر زندگی تکامل پیدا می‌کند، به همان اندازه از بین می‌رود. بیشتر گونه‌ها فقط چند میلیون سال دوام آوردند. پس می‌بینید اکثر موجودات زنده‌ای که امروز اطراف خود می‌بینیم هم سن گونه‌های ما هستند. بنابراین این گستاخی و خودخواهی است که بگوییم: «اوه، گیاهان و باکتری‌ها نخستی هستند و ما برای یک دقیقه تکاملی اینجا بوده‌ایم، پس ما به نوعی استثنایی هستیم.» به زندگی مانند این کتاب نگاه کنید، دقیقاً یک کتاب ناتمام. ما فقط چند صفحه آخر هرفصل را می‌بینیم. هشت میلیون گونه ای را
که زمین را با آنها شریک هستیم، به عنوان چهارمیلیارد سال تکامل تصور کنید. همه حاصل آن است. همه ما برگ‌های جوانی روی این درخت کهن و عظیم زندگی هستیم، همه ما با شاخه‌های نامرئی نه تنها به یکدیگر بلکه به خویشان منقرض شده و اجداد تکامل یافته خود وصل شده‌ایم. به عنوان یک زیست شناس، هنوز درحال فراگرفتن این هستم که هرکس چطور به دیگری مرتبط می‌شود، چه کسی به چه کسی مرتبط می‌شود. شاید بهتر است خودمان را ماهی‌های بیرون از آب تصور کنیم. بله، ماهی‌هایی که یاد گرفتند راه بروند و صحبت کنند، اما هنوز خیلی چیزها هست که باید درباره هویت ومنشا آمدن خود بیاموزد.
سپاسگزارم. (تشویق)
If we evolved from monkeys, why are there still monkeys? (Laughter) Well, because we're not monkeys, we're fish. (Laughter) Now, knowing you're a fish and not a monkey is actually really important to understanding where we came from. I teach one of the largest evolutionary biology classes in the US, and when my students finally understand why I call them fish all the time, then I know I'm getting my job done. But I always have to start my classes by dispelling some hardwired myths, because without really knowing it, many of us were taught evolution wrong.
For instance, we're taught to say "the theory of evolution." There are actually many theories, and just like the process itself, the ones that best fit the data are the ones that survive to this day. The one we know best is Darwinian natural selection. That's the process by which organisms that best fit an environment survive and get to reproduce, while those that are less fit slowly die off. And that's it. Evolution is as simple as that, and it's a fact. Evolution is a fact as much as the "theory of gravity." You can prove it just as easily. You just need to look at your bellybutton
that you share with other placental mammals, or your backbone that you share with other vertebrates, or your DNA that you share with all other life on earth. Those traits didn't pop up in humans. They were passed down from different ancestors to all their descendants, not just us. But that's not really how we learn biology early on, is it? We learn plants and bacteria are primitive things, and fish give rise to amphibians followed by reptiles and mammals, and then you get you, this perfectly evolved creature at the end of the line. But life doesn't evolve in a line,
and it doesn't end with us. But we're always shown evolution portrayed something like this, a monkey and a chimpanzee, some extinct humans, all on a forward and steady march to becoming us. But they don't become us any more than we would become them. We're also not the goal of evolution. But why does it matter? Why do we need to understand evolution the right way? Well, misunderstanding evolution has led to many problems, but you can't ask that age-old question, "Where are we from?" without understanding evolution the right way.
Misunderstanding it has led to many convoluted and corrupted views of how we should treat other life on earth, and how we should treat each other in terms of race and gender. So let's go back four billion years. This is the single-celled organism we all came from. At first, it gave rise to other single-celled life, but these are still evolving to this day, and some would say the Archaea and Bacteria that make up most of this group is the most successful on the planet. They are certainly going to be here well after us.
About three billion years ago, multicellularity evolved. This includes your fungi and your plants and your animals. The first animals to develop a backbone were fishes. So technically, all vertebrates are fishes, so technically, you and I are fish. So don't say I didn't warn you. One fish lineage came onto land and gave rise to, among other things, the mammals and reptiles. Some reptiles become birds, some mammals become primates, some primates become monkeys with tails, and others become the great apes, including a variety of human species. So you see, we didn't evolve from monkeys,
but we do share a common ancestor with them. All the while, life around us kept evolving: more bacteria, more fungi, lots of fish, fish, fish. If you couldn't tell -- yes, they're my favorite group. (Laughter) As life evolves, it also goes extinct. Most species just last for a few million years. So you see, most life on earth that we see around us today are about the same age as our species. So it's hubris, it's self-centered to think, "Oh, plants and bacteria are primitive, and we've been here for an evolutionary minute,
so we're somehow special." Think of life as being this book, an unfinished book for sure. We're just seeing the last few pages of each chapter. If you look out on the eight million species that we share this planet with, think of them all being four billion years of evolution. They're all the product of that. Think of us all as young leaves on this ancient and gigantic tree of life, all of us connected by invisible branches not just to each other, but to our extinct relatives and our evolutionary ancestors. As a biologist, I'm still trying to learn, with others, how everyone's related to each other, who is related to whom.
Perhaps it's better still to think of us as a little fish out of water. Yes, one that learned to walk and talk, but one that still has a lot of learning to do about who we are and where we came from. Thank you. (Applause)