021-22889554
021-26703715
مشاوره آموزشی رایگان

021-22889554  |  021-26703715 مشاوره آموزشی رایگان

ایده‌های که ارزش قرار گذاشته شدن را دارند

Rainn Wilson

Ideas worth dating

Being alone takes its toll. Feel like it's time to make a real connection? Third-wheel with Rainn Wilson (star of "The Office") as he dates some of the best ideas on TED.com and discover your perfect "idea mate" along the way.


تگ های مرتبط :

Adventure, Curiosity, Entertainment
(موسیقی) رینن ویلسون: تتهایی تاوان خودش را دارد. کمی سردرگم هستم، و بالاخره زمان ایجاد یک رابطه واقعی رسیده. من که هستم؟ (صدای درامز) یک مرد مجرد سفید پوست، ۴۵ ساله. عاشق حیواناتم. کار پردرآمد دارم. معاشرتی هستم. ورزشکارم. به دنبال چطور آدمی هستم؟ پی هم ایده خودم می‌گردم. آیا آن ایده‌ای هستی که با آن خود واقعی من مطابقت داشته باشه؟ (ویدیو) رون فاینلی: چه احساسی داری اگر
به غذای سالم دسترسی نداشته باشی؟ باغبانی مهمترین عمل درمانی وسرسختانه‌ایست که می‌توانی انجام بدی. ر دابلیو: عالیه، مطمئنا برای قرار اول دستمان را به خاک آلوده می‌کنیم، نه؟ ر ف: باغبانی مهمترین عمل درمانی و سرسختانه‌ایست که می‌توانی انجام بدی. مردم در این نواحی-- در معرض غذای مزخرف قرار دارند. میخوام مردم بدانند که پرورش دادن غذای خودتان مثل چاپ کردن پول خودتان میماند. ر دابلیو: تو مثل یک ابر قهرمان غذا میمانی. ر ف: غذا هم مساله است و هم درمان. (موسیقی) ارین مک کین: من یک لغت نویس هستم. شغلم قراردادن حتی المقدور کلمات در لغتنامه است. ر دابلیو: من کلمات را هم دوست دارم--
درست مثل هر لغت نویس دیگری چطور ميشه وقتى از كلمه‌ای که تازه ساختی خوشت بیاد مثلا از لغتی مثل «اسکوبرفینکل»؟ بو لوتو: آیا فکر می‌کنی واقعیت را می‌بینی؟ ر دابلیو: خب، من کمی نزدیک بینم، اما آره. ب ل: خب، تو نمی توانی-- منظورم این که، مغز تو به این دنیا دسترسی ندارد. در واقع، حتی اطلاعات حسگرانه‌ای که چشمانت دریافت می‌کند، گوشهایت دریافت می‌کنند، کاملا بی‌معنا هستند زیرا چون به هر معنی می‌توانند باشند. درخت می‌توان یک شی بزرگ در دوردست یا شی کوچکی در نزدیکی باشد، و مغزت ازکجا باید بداند.
ر دابلیو: یکبار فکر کردم پاگنده را دیدم اما فقط یک ژرمن شپرد بود. ایزابل بهنکت ایزکویدرو: بونوبوس‌ها بهمراه شامپانزه‌ها نزدیکترین خویشاوندان زنده ما هستند. بونوبوس‌ها دارای روابط متعددجنسی هستند برای مدیریت اختلافات حل و فصل مسائل اجتماعی. ر دابلیو: من فقط کنجکاوم: آیا هیچ اختلافی داریم که نیاز به اداره شدن یا مسائل اجتماعی برای حل شدن داریم؟ ای بی ای: فراموش نکن-- تو با ایده من قرار داری، نه من. جین مکانیگال: این قیافه کسی هست که علی‌رغم همه بدشانسی‌ها در آستانه یک برد حماسی است. ر دابیلو: یک برد حماسی؟
ج م: یک برد حماسی دستاورد بسیار مثبت و استثنایه، تا وقتی به آن برسی حتی نمی‌دانستی‌که به آن می‌رسی. قیافه‌ات را این شکلی نکن. الان قیافه‌‌ات مثل کسی که میگه، من در زندگی خوب نیستم. ر دابلیو: آرتور واقعا میخوام با تو صادق باشم. من با ایده‌های دیگر هم ملاقات می‌کنم، باشه؟ من با چند نفر قرار می‌گذرم. وضعیت فعلی اینه. آرتور بنجامین: من این را میگم: ریاضی فقط برای حل مجهول ایکس نیست، همینطور یافتن چرایی است. ر دابلیو: کمی پای سیب میخوای؟ آب: عدد پی؟
۳.۱۴۱۵۹۲۶۵۳۵۸۹۷۹-- رژی واتز: اگر قرار باشد کاری کنیم. باید تصمیم بگیریم. چون بدون تصمیم، قدرتی نداریم. بدون قدرت، چیزی برای تامین زنجیره آن دسته‌ از کسانی که حقیقتا کنجکاوند مشکلات کنونی ما را حل کنند نداریم. ر واو: «اگر تصمیم به انتخاب نکردن بگیرید، باز هم یک انتخاب داشته‌اید»-- بجنب. ج م: بله! این چهره‌ای است که لازم است ببینیم یک میلیون حلال مشکل در سرتاسر جهان، در حالیکه سعی در برخورد با چالشهای قرن آتی داریم.
ر و: بنابراین، هر کسی سهم خودش را می‌پردازد؟ ر و: ۳۸۴۶۲۶۴۳۳۸۳۲۷۹۵۰ ۲۸۸۴۱... ۹۷۱؟ رو: یک شب، میخواهی سینما بریم یا یک کار دیگر انجام بدیم! ر ف: نه بابا! بیا بریم یک چیزی بکاریم! ر و: بریم یک چیزی بکاریم! خوب قراره چی بکارم؟ بونوبوس(از تیره میمونها) ای بی ای: بونوبوس! (خنده) بونوبوس. ر واتس:اوم… خیلی جالبه؟ ر دابلیو: عزیزم میخوام نظرت تو را بشنوم. ر واتس: خب شنیدی در روسیه چی میگن.
ر دابلیو: هان؟ ر واتس: «سکوبرفینکل» (صدای
(Music) Rainn Wilson: It takes its toll, being alone. I'm a little bit lost, and it's finally time to make a real connection. Who am I? (Drums) I'm a single white male, 45 years of age. I love animals. Gainfully employed. I'm a people person. I keep fit. Who am I looking for? I'm looking for my idea mate. Are you that idea that matches with who I really am?
(Video) Ron Finley: How would you feel if you had no access to healthy food? Gardening is the most therapeutic and defiant act you can do. RW: Wow, we sure are getting our fingers dirty for a first date, huh? RF: Gardening is the most therapeutic and defiant act you can do. People in these areas -- they're exposed to crappy food. I want people to know that growing your own food is like printing your own money. RW: You're like a food superhero! RF: Food is the problem and food is the solution. (Music) Erin McKean: I'm a lexicographer. My job is to put every word possible into the dictionary.
RW: I love words, too -- just as much as any lexi-ta-tographer. What if you love a word that you've just made up, like -- I don't know -- "scuberfinkles"? Beau Lotto: Do you think you see reality? RW: Well, I'm a little nearsighted, but yeah. BL: Well, you can't -- I mean, your brain has no access to this world. In fact, even the sensory information that your eyes are receiving, your ears are receiving, is completely meaningless because it could mean anything. That tree could be a large object far away or a small object up close,
and your brain has no way of knowing. RW: Once I thought I saw Bigfoot but it was just a German shepherd. Isabel Behncke Izquierdo: Bonobos are, together with chimpanzees, your closest living relatives. Bonobos have frequent and promiscuous sex to manage conflict and solve social issues. RW: I'm just curious: Do we have any conflict that needs managing or social issues to resolve? IBI: Remember -- you're on a date with my idea, not me. Jane McGonigal: This is the face of someone who, against all odds, is on the verge of an epic win.
RW: An epic win? JM: An epic win is an outcome so extraordinarily positive, you didn't even know it was possible until you achieved it. You're not making the face. You're making the "I'm not good at life" face. RW: Arthur, I want to be really honest with you. I am seeing other ideas. OK? I'm dating around. That's the situation. Arthur Benjamin: I'd say this: Mathematics is not just solving for x, it's also figuring out why. RW: Do you want to get some pie?
AB: Pi? 3.14159265358979 -- Reggie Watts: If we're going to do something, we've got to just make a decision. Because without a decision we're left powerless. Without power, we have nothing to supply the chain of those who are truly curious to solve all of our current conditions. RW: And, "If you choose not to decide, you still have made a choice" -- Rush. JM: Yes! This is the face we need to see on millions of problem solvers worldwide,
as we try to tackle the challenges of the next century. RW: So, are we going Dutch? AB: 3846264338327950 28841... 971? RW: One night, want to go to a movie or something? RF: Hell, no! Let's go plant some shit! RW: Let's plant some shit! Good, now what is this that I'm planting? Bonobos! IBI: Bonobos! (Laughs) Bonobos. RWatts: Um, interested much? RW: I want to have your idea baby.
RWatts: Well, you know what they say in Russia. RW: Hm? RWatts: "scuberfinckle." (B