021-22889554
021-26703715
مشاوره آموزشی رایگان

021-22889554  |  021-26703715 مشاوره آموزشی رایگان

این بازی را انجام دهید تا ایده های خلاقانه سراغتان بیاید

Shimpei Takahashi

Play this word game to come up with original ideas

Shimpei Takahashi always dreamed of designing toys. But when he started work as a toy developer, he found that the pressure to produce squashed his creativity. In this short, funny talk, Takahashi describes how he got his ideas flowing again, and shares a simple word game anyone can play to generate new ideas. (In Japanese with English subtitles.)


تگ های مرتبط :

TEDx, Creativity, Design
سلام. من طراح اسباب بازی هستم. با رویای خلق کردن اسباب بازیهای تازه ای که هرگز قبلا ندیده ایم، من شروع به کار در یک شرکت اسباب بازی نه سال قبل کردم. وقتی اولین بار آنجا شروع به کار کردم، هر روز ایده های تازه فراوانم را به رییسم ارائه می کردم. بهرحال، رییسم از من همیشه می پرسید اگر داده های لازم مبنی بر فروش آن را داشتم و از من می خواست بعد از آنالیز داده های بازار به فکر توسعه طرح باشم. داده ها، داده ها، داده ها. بنابراین قبل از فکر کردن درباره محصول به آنالیز داده های بازار می پرداختم. به هرحال، در آن لحظه قادر به فکر کردن درباره چیز تازه ای نبودم.
(خنده) ایده هایم بکر نبودند. ایده جیدی به ذهنم نمیامد و از فکر کردن خسته می شدم. انقدر سخت بود که لاغرمردنی شدم. (خنده) حقیقت داره. (تشویق) همه شما احتمالا تجربه مشابهی دارید و این حس را هم داشته اید. رییس تان سخت گیر می شود. داده ها دشوار می شوند. از فکر کردن حالتان بد می شود. الان، داده ها را دور می ریزم. رویای من خلق اسباب بازیهای جدید است. و الان، بجای داده ها، برای رسیدن به ایده های تازه از بازی استفاده می کنم به اسم شیریتوری. امروز مایلم این شیوه را معرفی کنم.
شیریتوری چیست؟ برای مثال سیب، ببر و روروک را در نظر بگیرید. بازی هست که در آن به نوبت کلماتی را می گویید که با حرف آخر کلمه قبلی شروع می شوند. در انگلیسی و ژاپنی این بازی یک شکل است. شیریتوری را هر بخواهید می توانید بگویید: " گربه، سودا، کنسرت، برس،" و الی آخر. کلی کلمه تصادفی خواهیم داشت. آن کلمات را به زور به آنچه فکر می کنید ربط دهید و ایده هایتان را شکل دهید. در مورد من،برای مثال، چون میخواهم به اسباب بازیها فکر کنم، یک گربه اسباب بازی چطور باید باشد؟ یک گربه که بعد از معلق زدن از ارتفاع بالا روی زمین فرود بیاید؟ یک اسباب بازی که درش نوشابه باشد؟
تفنگ اسباب بازی که نوشابه شلیک می کند و بقیه را خیس خالی می کند؟ (خنده) ایدههای مسخره خوبند. هر چه بیشتر ایده داشته باشید، مطمئنا در بینشان چندتایی خوب خواهد بود. برای مثال، مسواک. آیا می توانیم مسواک را به اسباب بازی تبدیل کنیم؟ ما می توانیم مسواک را با گیتار ترکیب کنیم و-- (سر وصدای موسیقی)-- شما اسباب بازی دارید که با آن بتوانید در حین مسواک زدن دندان بازی کنید. (خنده) (تشویق) بچه هایی که مسواک زدن دوست ندارند شاید بالاخره از آن خوششان بیاید. می توانیم کلاهی را به اسباب بازی تبدیل کنیم؟ چیزی شبیه بازی رولت چطور؟ جاییکه تک تک شما بخواهید کلاهی را امتحان کنید
و بعد وقتی یک نفر آن را روی سرش گذاشته ، یک آدم فضایی ترسناک رویش سبز شود. با صدای بلند جیغ بکشد. فکر کنم آیا در مهمانیها طالب خواهد داشت؟ ایده هایی که هنگام زل زدن به داده ها به ذهن نمی رسیدند، الان شروع به پیدایش می کنند. راستش، این محافظهای حباب دار که دور وسایل شکننده می پیچیند، با یک اسباب بازیترکیب شدند، اسباب بازی موگون پاپ پاپ را ساختند، اسبا بازی که هر چقدر بخواهید حباب تشکیل می دهد. وقتی به مغازه ها وارد شد، حسابی موفق بود. داده ها هیچ ربطی با موفقیت ندارند. هر چند مثل سبز شدن حباب باشند، روش عالی برای وقت کشی است، پس لطفا بین خودتان پخش
کرده و با آن بازی کنید. (تشویق) بهرحال، ایده های بیفایده ای به سراغتان خواهد آمد. کلی ایده جزی که به ذهن هرکسی برسد. اگر ایده های خود را بر مبنای آنالیز داده ها بگذارید و بدانید که هدفتان چیست کار سختی در پیش رو خواهید داشت، و قادر به تولید ایده های جدید نخواهید شد. حتی اگر هدف خود را بدانید، با فراغ خاطر به ایده پردازی فکر کنید طوریکه با چشم بسته مشغول دارت انداختنید. اگر این کار را کنید، مطمئنا نزدیک به مرکز می زنید. حداقل یکی به هدف میخورد. که باید انتخابش کنید. اگر این کار را کنید، ایده طالب پیدا می کند
و علاوه بر کاملا تازه و دسته اول خواه بود. من به ایده های جدید اینطوری می رسم. حتما نباید سیریتوری باشد؛ راههای متفاوت زیادی هست. فقط باید کلمات را تصادفی انتخاب کنید. می توانید صفحات لغتنامه را ورق بزنید و کلمات را بطور تصادفی انتخاب کنید. برای مثال، می توانید دو حرف تصادفی را نگاه بیندازید و نتایج را جمع آوری کنید یا به فروشگاه رفته و اسامی محصولات را با آنچه میخواهد به آن فکر کنید، بهم متصل کنید. نکته گردآوری کلمات تصادفی است نه اطلاعات تشکیل دهنده مقوله ای که به آن فکر می کنید. اگر این کار را کنید، اجزاء تشکیل دهنده مرتبط کردن ایده ها جمع آوری شده و ارتباطاتی را تشکیل می دهند که ایده های زیادی را خلق می کند.
مهمترین امتیاز این روش جریان ادامه دار تصاویر است. چون به یک کلمه بعد از کلمه دیگر فکر می کنید، تصویر کلمه قبلی همچنان در ذهن شما می ماند. آن تصویر بطور خودکار به کلمات آتی مرتبط خواهد بود. بطور ناخوداگاه، یک کنسرت با برس ربط داده خواهد شد و یک بازی رولت به کلاه ربط داده می شود. حتی آن را تشخیص هم نمی دهید. ایده هایی به ذهنتان می رسد که قبلا حتی فکرش را هم نکرده اید. این روش البته فقط برای اسباب بازیها نیست. می توانید برای کتابها، برنامه های کاربردی، مراسم و بسیاری از پروژه های دیگر ایده جمع کنید. امیداوارم همه شما این روش را امتحان کنید. آینده هایی هست که از داده ها متولد می شوند.
بهرحال، با استفاده از این بازی احمقانه ای که شیریتوری نام دارد، منتظر آینده هیجان انگیزی هستم که شما خواهید آفرید، آینده ای که حتی نمی توانید تصور کنید. از شما خیلی متشکرم. (تشویق)
Hello. I'm a toy developer. With a dream of creating new toys that have never been seen before, I began working at a toy company nine years ago. When I first started working there, I proposed many new ideas to my boss every day. However, my boss always asked if I had the data to prove it would sell, and asked me to think of product development after analyzing market data. Data, data, data. So I analyzed the market data before thinking of a product. However, I was unable to think of anything new at that moment. (Laughter)
My ideas were unoriginal. I wasn't getting any new ideas and I grew tired of thinking. It was so hard that I became this skinny. (Laughter) It's true. (Applause) You've all probably had similar experiences and felt this way too. Your boss was being difficult. The data was difficult. You become sick of thinking. Now, I throw out the data. It's my dream to create new toys. And now, instead of data, I'm using a game called Shiritori to come up with new ideas. I would like to introduce this method today.
What is Shiritori? Take apple, elephant and trumpet, for example. It's a game where you take turns saying words that start with the last letter of the previous word. It's the same in Japanese and English. You can play Shiritori as you like: "neko, kora, raibu, burashi," etc, etc. [Cat, cola, concert, brush] Many random words will come out. You force those words to connect to what you want to think of and form ideas. In my case, for example, since I want to think of toys, what could a toy cat be? A cat that lands after doing a somersault from a high place?
How about a toy with cola? A toy gun where you shoot cola and get someone soaking wet? (Laughter) Ridiculous ideas are okay. The key is to keep them flowing. The more ideas you produce, you're sure to come up with some good ones, too. A brush, for example. Can we make a toothbrush into a toy? We could combine a toothbrush with a guitar and -- (Music noises) -- you've got a toy you can play with while brushing your teeth. (Laughter) (Applause) Kids who don't like to brush their teeth might begin to like it. Can we make a hat into a toy?
How about something like a roulette game, where you try the hat on one by one, and then, when someone puts it on, a scary alien breaks through the top screaming, "Ahh!" I wonder if there would be a demand for this at parties? Ideas that didn't come out while you stare at the data will start to come out. Actually, this bubble wrap, which is used to pack fragile objects, combined with a toy, made Mugen Pop Pop, a toy where you can pop the bubbles as much as you like. It was a big hit when it reached stores. Data had nothing to do with its success. Although it's only popping bubbles, it's a great way to kill time,
so please pass this around amongst yourselves today and play with it. (Applause) Anyway, you continue to come up with useless ideas. Think up many trivial ideas, everyone. If you base your ideas on data analysis and know what you're aiming for, you'll end up trying too hard, and you can't produce new ideas. Even if you know what your aim is, think of ideas as freely as if you were throwing darts with your eyes closed. If you do this, you surely will hit somewhere near the center. At least one will. That's the one you should choose.
If you do so, that idea will be in demand and, moreover, it will be brand new. That is how I think of new ideas. It doesn't have to be Shiritori; there are many different methods. You just have to choose words at random. You can flip through a dictionary and choose words at random. For example, you could look up two random letters and gather the results or go to the store and connect product names with what you want to think of. The point is to gather random words, not information from the category you're thinking for. If you do this, the ingredients for the association of ideas are collected
and form connections that will produce many ideas. The greatest advantage to this method is the continuous flow of images. Because you're thinking of one word after another, the image of the previous word is still with you. That image will automatically be related with future words. Unconsciously, a concert will be connected to a brush and a roulette game will be connected to a hat. You wouldn't even realize it. You can come up with ideas that you wouldn't have thought of otherwise. This method is, of course, not just for toys. You can collect ideas for books, apps, events, and many other projects.
I hope you all try this method. There are futures that are born from data. However, using this silly game called Shiritori, I look forward to the exciting future you will create, a future you couldn't even imagine. Thank you very much. (Applause)