021-22889554
021-26703715
مشاوره آموزشی رایگان

021-22889554  |  021-26703715 مشاوره آموزشی رایگان

پرندگان و زنبوران تازه اول ماجرا هستند

Carin Bondar

The birds and the bees are just the beginning

Think you know a thing or two about sex? Think again. In this fascinating talk, biologist Carin Bondar lays out the surprising science behind how animals get it on. (This talk describes explicit and aggressive sexual content.)


تگ های مرتبط :

Animals, Biology, Sex
در اینجا امروز کسی درباره سكس فکر کرده؟ ( خنده تماشاگران) آره، تو فکر کردی. ممنونم که دستت را بالا گرفتی. خُب. من اینجا هستم تا برای شما صحبت بیولوژیکی را براى خیالبافی‌های کثیف شما فراهم کنم. اینجا هستم که چندتا چیز را که احتمالا درباره سکس در دنیای حیوانات نمی‌دانسته‌اید، برایتان بگویم. خُب وقتی انسان درباره سکس فکر می‌کند، عموما نر و ماده به ذهن خواهد رسید، اما برای میليون‌ها سال، این تقسیم بندی مشخص وجود نداشت.
سکس تلفیقی صرف از بدن‌‌ها و یا یک ذره‌ای از «دی ان ای» بود که بین دو یا چند موجود زنده مشترک بود. ۵۰۰ میلیون سال پیش بود که ما شروع کردیم به ساختن چیزی به نام آلت تناسلی مردانه یا چیزی که باعث منتقل کردن «دی‌ان‌ای» شود، و یک واژن که این «دی‌ان‌ای» را دریافت می‌کرد. احتمالا شما همیشه فکر می‌کنید که چه چیزی به گونه ما تعلق دارد، این ساختار آشنا، اما این تنوعی که ما در ساختار جنسی حیوانات می‌بینیم در در پاسخ به بسیاری از عوامل اطراف تولید مثل تکامل یافته
که عقل از کله تان میپراند. تنوع در آلت تناسلی جنس مذکر بطور خاص بسیار زیاد است. خوب این ناتیلوس کاغذی است. این از نزدیکان ماهی مرکب و هشت پا است، و نرها یک هگتوکتویلیوس دارند. گتوکتویلیوس چیست؟ بخش قابل جدا شدن، آلت تناسلی نرها که قابلیت شنا کردن دارد. از بدن نر جدا می‌شود، از طریق سرنخهاى فرومونالى ماده را در آب پیدا میکند، و خودش را به هگتوکتویلیوس ماده می‌چسباند و اسپرم را در آنجا قرار می‌دهد. برای دهها سال، زیست شناسان احساس می‌کردند که هگتوکتویلیوس یک اندام جداگانه است.
اين خوک خرطوم دراز مالایا یک پستانداری از جنوب امریکا است. خوک خرطوم دراز یک آلت تناسلی گیرنده دارد. در واقع این یک مهارت و چابکی در آلت تناسلی نر هست که بسیار شبیه به چیزی است که ما با دست مان انجام می‌دهد. و با استفاده از این مهارت و چابکی برای دور زدن مهبل چنانچه در دسترس نباشد و اسپرم به طور مستقیم در رحم ماده قرار می‌دهد، و لازم به ذکر نیست که اندازه‌‌ش خیلی خوبه. بزرگترین آلت تناسلی نر در قلمرو حیوانات، متعلق به خوک خرطوم دراز مالایا نیست. بزرگترین آلت تناسلی نر نسبت به اندازه بدن در حیوانات در واقع متعلق به صدف ساحلی هست،
و این ویدئو به شما نشان می‌دهد که اندازه آلت تناسلی مرد به چه اندازه می توانست باشد اگر به نسبت اندازه صدف ساحلی بود. ( خنده تماشاگران) هوم م م .( خنده تماشاگران) خُب با همه این تنوع در ساختار آلت تناسلی نرها، شاید یکی فکر کنه، که اینها تقریبا با اندازه مهبل‌ها برای فرآیند تولید مثل مناسب هستند. به آسانی بخش A وارد شکاف بخشB می شود، و ما باید خیلی خوب در اینکار باشیم. اما البته، این دقیقا اینطور رخ نمی‌دهد، زیرا ما نمی‌توانیم این فرم را به حساب آوریم.
ما باید درمورد عملکرد آن نیر فکر کنیم، و هنگامی که رابطه جنسی مطرح می‌شود، تابعی است از عملکرد دوطرفه ای که توسط کامت ها (مسئول تولید مثل جنسی) ایجاد می‌شود، یا اسپرم و تخمک ها. این سهم دوطرف کاملا برابر است. تخمک‌ها بسیار گران قیمت هستند، بنابراین این منطقی‌ست برای ماده‌ها که درمورد اینکه چی کسی با آنها شریک می‌شوند وسواس باشند. اسپرم، ازطرف دیگر بسیار فراوان است و ارزان است، بنابراین منطقی‌تربرای نرها به نظر می‌رسد که استراتژی رابطه جنسی بیشتر را داشته باشند هنگامی که بحث پدر شدن برای نسل آينده پیش میاید.
پس چگونه حیوانات از عهده این ناهمخوانیهای بین رابطه جنسی کنار می‌آیند؟ منظور این است، اگر یک ماده یک نر بخصوص را انتخاب نکند، یا اگر او قادر به ذخیره اسپرم نباشد در حاليكه او به اندازه کافی دارد، در نتيجه برای او منطقى‌‌تر خواهد بود که زمان را برای دیگر چیزهای مرتبط بیولوژیکی افزایش دهد: دور کردن از شكارچيان، نگهداری از توله‌‌ها، جمع‌آوری و خوردن غذا. البته، این برای هر موجود نر خبر بدی‌ست که هنوز اسپرمی دارد که بخواهد در موجود ماده آن ذخیره کند، و این برای برخی از استراتژی های بسیار شدید برای انجام لقاح موفقیت آمیز تنظیم شده است.
این جفتگیری ساس است، که به آن تلقیح تروماتیک گفته می‌شود. ساس نر آلت خاردارش را که واقعا مثل چاقو وارد ساس ماده می‌کند، آنها به جایی نزدیگی واژن ساس ماده چاقو را نمی‌زنند. آن را به هرجایی از بدن ساس ماده وارد می‌کنند، و اسپرم ها به راحتی به طرف همولف تخمدانهای او حرکت میکنند. اگر یک ساس ماده تعداد زیادی چاقو بخورد، و یا اگر زخم چاقو عفونت کند، به خاطرش می‌تواند بمیرد. اگر شما تاکنون برای پیاده‌روی آرام در کنار یک دریاچه رفته باشید و جفت‌گیری اردک‌ها را دیده باشید،
بدون شک شما احساس خطر می‌کنید، زیرا این مانند تجاوز توسط یک تبهکار است. و کاملا رک و پوست کنده بگویم، دقیقا همینه. یک گروه از اردک‌های نر یک اردک ماده را می‌گیرند او را به پشت میخوابانند آلت فنری شکل خودشان را به مهبل بطری شکل او باره و باره و بارها وارد می‌کنند. از ابتداى کار تا انزال کمتر از یک ثانیه. حالا در واقع این اردک ماده است که تصمیم گیرنده‌ی نهایی‌ست، چرا که او در واقع او می تواند وضعیت خود را تغییر دهد تا بتواند که اسپرم برخی از اردک‌ها دسترسی بهتری به تخمدان هایش داشته باشند.
دوست دارم موضوعاتی مثل این را با مخاطبانم مطرح کنم چونکه ما انسانها، تمایل داریم که فکر کنیم رابطه جنسی لذت بخش و خوبه، در آن روابط عاشقانه هست، و همچنین ارضا جنسی. اما ارضاء جنسی واقعا تا حدود ۶۵ میلیون سال پیش با ظهور پستانداران تکامل نیافته بود. برخی از حیوانات کمی قبل از آن کمی لذت را داشته اند. برخی راه‌های بدوی تر از مسرور کردن شریک جنسی بوده است. گوش‌خیزک‌های نر زائده خیلی بزرگی یا واقعا خیلی کوچک را بعنوان آلت تناسلی دارند. این یک صفت بسیار ساده ژنتیکی موروثی می باشد
در غیر این صورت گوش خیزک های نر هیچ گونه متفاوتی دیگری ندارد. آنهایی که زائده آلت تناسلی درازی دارند بزرگتر و یا قویتر یا هیچ گونه تفاوت دیگری اصلا ندارند. برگردیم به معنای بیولوژیکی، پس ما شاید فکر کنیم که ماده‌ها شاید کسی را انتخاب کنند که با او جفت‌گیری کنند که آلت تناسلی کوتاه‌تری دارند، زیرا او می‌تواند از وقتش برای سایر کارها استفاده کند: فرار از شكارچى، مراقبت از نوزادان، پیدا کردن و خوردن غذا. اما زیست‌شناسان باره و بارها مشاهده کرده اند که ماده ها نرهایی را که زائده بلندتری دارند را برای جفت‌گیری انتخاب می‌کنند.
چرا اینها اینکار را می‌کنند؟ خُب، براساس ادبیات بیولوژیکی، "در طول جفتگیری، دستگاه تناسلی نرهای معینی ممکن است پاسخ مطلوب تری برای ماده‌ها از طریق تعامل مکانیکی و یا تحریکی برتر با دستگاه تناسلی ماده داشته باشد." هوم- مم اینها ماهی گوپی مکزیکی هستند، و آنچه که شما در فک بالایی آنها می‌بینید یک رشته های اپیدرمی است، و این رشته‌ها اساسا شکل سیبل های ماهی هستند، اگر خوب ببینید. ماهی‌ها نر مشاهد شده‌اند که برای بازکردن آلت تناسلی ماهی ماده
قبل از جفتگیری با او، و چیزی که من آن را عاشقانه می‌نامم فرضیه ماگنومه، ماهیان ماده به احتمال زیاد با نرهایی که این سبیل دارند دیده‌ می‌شوند. برای شما این یک پورنو کوچک ماهی گوپی است. خُب ما استراتژهای متفاوتی را که نرها برای اینکه جفت ماده بدست آورند را دیدیم. ما استراتژی اعمال زور را که در آن از ساختار جنسی برای اعمال زور استفاده می‌شود تا ماده رابطه جنسی داشته باشد را دیدیم همچنین استراتژی لذت بردن را جایی که نرها درواقع ماده خودشان را خشنود می‌کنند که آنها را برای
شریک جنسی انتخاب کنند را دیدیم. متاسفانه در قلمرو حیوانات، استراتژی اعمال زور را گاهگاهی می‌بینیم. این از راسته بی مهره گان تا گونه هایی از پرندگان، پستانداران، و البته، حتی در پستانداران بسیار معمول است. جالب اینکه، چند نوع پستاندار وجود دارد که ماده‌ها دستگاه تناسلی شان بطور تکامل یافته که اعمال زور در رابطه جنسی را اجازه نمی‌دهند. فیل ماده و کفتار ماده کلیتوریس آلت تناسلی دارند، یا که بافت کلیتوریس آلت تناسلی شان آویزان هست، خیلی شبیه آلت تناسلی نرها،
در واقع خیلی مشکل است که با این حیوانات رابطه جنسی داشته باشی صرفا اگر به دنبال در مطالعه شکل آن باشید. قبل از اینکه نر آلت تناسلی‌اش را مهبل ماده وارد کند، او باید کلیتوریس آلت تناسلی خود را اصولا از درون بدنش به بيرون كشد. منظورم این است، تصور کنید قرار دادن یک آلت تناسلی نر در یک آلت دیگر. به راحتی این اتفاق نخواهد افتاد مگر اینكه ماده همکاری کند. چیز جالبتر این است که این حقیقت که فیل‌ها و کفتارها کاملا مادرسالار هستند: آنها توسط ماده‌ها سرپرستی می‌شوند،گروه زنان خواهران، عمه‌ها و بچه ها،
هنگامی که یک نر جوان بلوغ جنسی پیدا میکند، آنها از گروه بیرون رانده می‌شوند. جامعه کفتارها، نرهای بالغ در واقع در پائین ترین سطح جامعه هستند. آنها می‌توانند فقط برای خوردن یک شکار بعد از همه، از جمله توله‌ها بروند. خُب به نظر می‌رسد که هنگامی قدرت آلت تناسلی نرها را از آنها بگیرید، شما همه‌ی قدرت اجتماعی آنها را ازشان گرفته‌اید. بنابراین چه پیامی را از سخنرانی من به خانه به خواهید برد؟ خُب، رابطه جنسی خیلی بیشتر از آن است که بخش A را وارد شکاف B کنید و اين امیدوارى که کودکان همه جا بدوند.
استراتژی جنسی و ساختار تولید مثل که ما در قلمرو حیوانات می‌بینیم اساسا توسط چگونگی واکنش نرها و ماده‌ها نسبت به همدیگر مرتبط است، که پس از آن چگونگی جمعیت و شکل جوامع و تکامل را دیکته می‌کنند. بنابراین شاید این برای خیلی از شما شگفت‌اور نباشد که حیوانات، از جمله خود ما زمان نسبتا زیادی را به فکر کردن در مورد رابطه جنسی می‌گذرانیم، اما آنچه که ممکن هست شما را شگفت زده کند اینکه تا چه حد بسیاری از جنبه های دیگر زندگی آنها و زندگی ما تحت ثاثیر رابطه جنسی قرار می‌گیرند. بسیار سپاسگزارم، و با خیالبافی خوش باشید. (تشو
Anyone in the room thought about sex today? (Laughter) Yeah, you did. Thank you for putting your hand up over there. Well, I'm here to provide you with some biological validation for your sordid daydreams. I'm here to tell you a few things that you might not have known about wild sex. Now, when humans think about sex, male and female forms are generally what come to mind, but for many millions of years, such specific categories didn't even exist.
Sex was a mere fusion of bodies or a trickle of DNA shared between two or more beings. It wasn't until about 500 million years ago that we start to see structures akin to a penis or a thing that gives DNA out, and a vagina, something that receives it. Now invariably, you're probably thinking about what belongs to our own species, these very familiar structures, but the diversity that we see in sexual structures in the animal kingdom that has evolved in response to the multitude of factors
surrounding reproduction is pretty mind-blowing. Penile diversity is especially profuse. So this is a paper nautilus. It's a close relative of squid and octopus, and males have a hectocotylus. Just what is a hectocotylus? A detachable, swimming penis. It leaves the [body of the male], finds the female through pheromonal cues in the water, attaches itself to her body and deposits the sperm. For many decades, biologists actually felt that the hectocotylus was a separate organism altogether.
Now, the tapir is a mammal from South America. And the tapir has a prehensile penis. It actually has a level of dexterity in its penis much akin to what we have with our hands. And it uses this dexterity to bypass the vagina altogether and deposit sperm directly into the female's uterus, not to mention it's a pretty good size. The biggest penis in the animal kingdom, however, is not that of the tapir. The biggest penis-to-body-size ratio in the animal kingdom actually belongs to the meager beach barnacle,
and this video is actually showing you what the human penis would look like if it were the same size as that of a barnacle. (Laughter) Mm-hm. (Laughter) So with all of this diversity in structure, one might think, then, that penises are fitting neatly into vaginas all over the place for the purposes of successful reproduction. Simply insert part A into slot B, and we should all be good to go. But of course, that doesn't exactly happen, and that's because we can't just take form into account.
We have to think about function as well, and when it comes to sex, function relates to the contributions made by the gametes, or the sperm and the eggs. And these contributions are far from equal. Eggs are very expensive to make, so it makes sense for females to be very choosy about who she shares them with. Sperm, on the other hand, is abundant and cheap, so it makes more sense for males to have a more-sex-is-better strategy when it comes to siring members of future generations.
So how do animals cope with these very incongruent needs between the sexes? I mean, if a female doesn't choose a particular male, or if she has the ability to store sperm and she simply has enough, then it makes more sense for her to spend her time doing other biologically relevant things: avoiding predators, taking care of offspring, gathering and ingesting food. This is, of course, bad news for any male who has yet to make a deposit in her sperm bank, and this sets the scene for some pretty drastic strategies for successful fertilization.
This is bedbug sex, and it's aptly termed traumatic insemination. Males have a spiked, barbed penis that they literally stab into the female, and they don't stab it anywhere near her vagina. They stab it anywhere in her body, and the sperm simply migrates through her hemolymph to her ovaries. If a female gets too many stab wounds, or if a stab wound happens to become infected, she can actually die from it. Now if you've ever been out for a nice, peaceful walk by the lake
and happened to see some ducks having sex, you've undoubtedly been alarmed, because it looks like gang rape. And quite frankly, that's exactly what it is. A group of males will grab a female, hold her down, and ballistically ejaculate their spiral-shaped penis into her corkscrew-shaped vagina over and over and over again. From flaccid to ejaculation in less than a second. Now the female actually gets the last laugh, though, because she can actually manipulate her posture so as to allow the sperm of certain suitors
better access to her ovaries. Now, I like to share stories like this with my audiences because, yeah, we humans, we tend to think sex, sex is fun, sex is good, there's romance, and there's orgasm. But orgasm didn't actually evolve until about 65 million years ago with the advent of mammals. But some animals had it going on quite a bit before that. There are some more primitive ways of pleasing one's partner. Earwig males have either really large penile appendages
or really small ones. It's a very simple genetically inherited trait and the males are not otherwise any different. Those that have long penile appendages are not bigger or stronger or otherwise any different at all. So going back to our biological minds, then, we might think that females should choose to have sex with the guys that have the shorter appendages, because she can use her time for other things: avoiding predators, taking care of young, finding and ingesting food. But biologists have repeatedly observed
that females choose to have sex with the males that have the long appendages. Why do they do this? Well, according to the biological literature, "During copulation, the genitalia of certain males may elicit more favorable female responses through superior mechanical or stimulatory interaction with the female reproductive tract." Mm-hm. These are Mexican guppies, and what you see on their upper maxilla is an outgrowth of epidermal filaments, and these filaments basically form
a fish mustache, if you will. Now males have been observed to prod the female's genital opening prior to copulating with her, and in what I have lovingly termed the Magnum, P.I. hypothesis, females are overwhelmingly more likely to be found with males that have these fish mustaches. A little guppy porn for you right there. So we've seen very different strategies that males are using when it comes to winning a female partner. We've seen a coercion strategy in which sexual structures are used in a forceful way to basically make a female have sex.
We've also seen a titillation strategy where males are actually pleasing their female partners into choosing them as a sex partner. Now unfortunately, in the animal kingdom, it's the coercion strategy that we see time and time again. It's very common in many phyla, from invertebrates to avian species, mammals, and, of course, even in primates. Now interestingly, there are a few mammalian species in which females have evolved specialized genitalia that doesn't allow for sexual coercion to take place.
Female elephants and female hyenas have a penile clitoris, or an enlarged clitoral tissue that hangs externally, much like a penis, and in fact it's very difficult to sex these animals by merely looking at their external morphology. So before a male can insert his penis into a female's vagina, she has to take this penile clitoris and basically inside-out it in her own body. I mean, imagine putting a penis into another penis. It's simply not going to happen unless the female is on board with the action. Now, even more interesting is the fact
that elephant and hyena societies are entirely matriarchal: they're run by females, groups of females, sisters, aunts and offspring, and when young males attain sexual maturity, they're turfed out of the group. In hyena societies, adult males are actually the lowest on the social scale. They can take part in a kill only after everybody else, including the offspring. So it seems that when you take the penis power away from a male, you take away all the social power he has.
So what are my take-home messages from my talk today? Well, sex is just so much more than insert part A into slot B and hope that the offspring run around everywhere. The sexual strategies and reproductive structures that we see in the animal kingdom basically dictate how males and females will react to each other, which then dictates how populations and societies form and evolve. So it may not be surprising to any of you that animals, including ourselves, spend a good amount of time thinking about sex, but what might surprise you is the extent to which
so many other aspects of their lives and our lives are influenced by it. So thank you, and happy daydreaming. (Applause)