021-22889554
021-26703715
مشاوره آموزشی رایگان

021-22889554  |  021-26703715 مشاوره آموزشی رایگان

رقصنده، آوازه خوان، نوازنده .... و لحظه‌ی خلق سِحر

Joshua Roman, Bill T. Jones, Somi

The dancer, the singer, the cellist ... and a moment of creative magic

Legendary dance choreographer Bill T. Jones and TED Fellows Joshua Roman and Somi didn't know exactly what was going to happen when they took the stage at TED2015. They just knew they wanted to offer the audience an opportunity to witness creative collaboration in action. The result: An improvised piece they call "The Red Circle and the Blue Curtain," so extraordinary it had to be shared ...


تگ های مرتبط :

TED Fellows, Dance, Entertainment
ایزادورا دانکن -- (موسیقی)-- زن قد بلند دیوانه اهل سانفرانسیسکو، از این کشور خسته شد، و می‌خواست که از اینجا برود. ایزادورا زنی مشهور در حدود سال‌ ۱۹۰۸ بود که پرده آبی را کنار زد، و می‌توانست با دستهایش در بر چاکرای شبکه خورشیدش( یکی از چاکراهای بدن در یوگا و روش‌های انرژی درمانی) بنشیند و منتظر بماند، و می‌تواند منتظر بماند، و سپس او می‌تواند حرکت کند. (موسیقی) جاش، سامی و من این قطعه موسیقی را "دایره سرخ و پرده آبی می‌نامیم"
دایره قرمز. پرده آبی. اما، اما امروز ابتدای قرن بیستم نیست. صبح یک روز در ونکوور در سال ۲۰۱۵ است. (موسیقی) (آواز) زود باش ادامه بده، جاش! (موسیقی) (آواز) برو! آیا ما هنوز آنجا هستیم؟ فکر نمی‌کنم. هی، بله! (موسیقی) ساعت چنده؟
(موسیقی) ما کجا هستیم؟ جاش. سامی. بیلی تی. جاش. سامی. بیلی تی. (تشویق تماشاگران) بله. بله!
Isadora Duncan -- (Music) -- crazy, long-legged woman from San Francisco, got tired of this country, and she wanted to get out. Isadora was famous somewhere around 1908 for putting up a blue curtain, and she would stand with her hands over her solar plexus and she would wait, and she would wait, and then, she would move. (Music) Josh and I and Somi call this piece "The Red Circle and the Blue Curtain."
Red circle. Blue curtain. But, this is not the beginning of the 20th century. This is a morning in Vancouver in 2015. (Music) (Singing) Come on, Josh! (Music) (Singing) Go! Are we there yet? I don't think so. Hey, yeah! (Music) What time is it?
(Music) Where are we? Josh. Somi. Bill T. Josh. Somi. Bill T. (Applause) Yeah, yeah!