021-22889554
021-26703715
مشاوره آموزشی رایگان

021-22889554  |  021-26703715 مشاوره آموزشی رایگان

عکسهای کنایه آمیزی که کلیشه ها را به هم می ریزند

Uldus Bakhtiozina

Wry photos that turn stereotypes upside down

اولدوز باختیوزینا، هنرمند، از عکسها برای طعنه زدن به هنجارهای اجتماعی در مملکتش روسیه استفاده می کند. یک نگاه اجمالی به فرهنگ جوانان روس و یک یادآوری کوتاه و شوخ تا چندان خود را جدی نگیریم.


تگ های مرتبط :

دانشجویان TED, هنر, شوخ طبعی
عصر بخیر. اسمم الدوزه. من یه فوتو-بیسد آرتیست (هنر کار با عکس PBA) از روسیه هستم. کارم رو شش سال قبل با عکسهای کنایه آمیز از خودم شروع کردم هدفم بزرگ کردن خیلی از کلیشه های موجود درباره ملیت، جنسیت، و مسائل اجتماعی بود-- [" من روسم. با جاسازی مواد، اسلحه، پورن کودکان سر و کار دارم." "ودکا= آب. عاشق ودکام!"] (خنده)-- از عکاسی بعنوان ابزاری برای فرستادن پیام استفاده می کنم. ["با من ازدواج کن، ویزا لازم دارم."] امروز، هنوز جلوی دوربین دارم اجرا میکنم و تلاش می کنم مثل زن شگف انگیز (قهرمان داستانهای کُمیک) شجاع باشم. تمرکزم روی پیامهای پرمعنی متعادل کننده است،
با زیبایی شناسی، زیبایی، ترکیب، کمی کنایه و هنر دست. قصد دارم امروز درباره پروژه ام بگم، که عاشقانه های ناامید نام داره. اونا دست ساخته های من یا نقاشی هایی از انجمن برادری پیشارافائلی انگلیس اواسط قرن نوزده هستند. نقاشی رو بر میدارم و بهش مفهوم امروزی و تازه ای میدم درباره مسائلی که من رو در روسیه احاطه کرده، حرف می زنم با عکس گرفتن از آدمهایی که مدل نیستند اما داستان جالبی دارند. این پسر رقصنده حرفه ای هست، تنها با ۱۲ سال سن،
اما در سن مدرسه راهنمایی، موضوع کلاسهای رقصش رو پنهان میکنه و نقاب وحشیگری به چهره میزنه، تلاش می کنه همپای بقیه همکلاسیهاش بشه مثل یه «استورم تروپر» (شخصیتی در جنگ ستارگان) فاقد شخصیت فردیه. اما این پسر اهداف و رویاهای خودش رو داره اما برای این که تو جامعه پذیرفته شه اونها رو مخفی می کنه، چون متفاوت بودن آسون نیست، مخصوصا در روسیه. پرتره بعدی معنی استعاره آمیزی داره. و این نیکیتاست، نگهبان امنیتی یک بار در سن پترزبورگ. دوست داره بگه که، «وقتی عصبانی باشم، از من خوشت نمیاد.»
نقل قولی از شخصیت فیلم هالک، ولی هیچوقت اونو عصبانی ندیدم. او چهره رومانتیک و حساسش رو پنهان می کنه چون در روسیه بین مردا رومانتیک بودن خوب نیست، اما خوبه که دورتو زنها بگیرن و مثل هالک خشمگین بنظر برسی. (خنده) گاهی تو پروژه ام، نقاشی رو بر میدارم و معنی تازه و فریبندگی تازه ای بهش میدم. گاهی، ویژگیهای چهره رو مقایسه کرده و با کلمات بازی می کنم: طعنه، مرد آهنی، مرد اطو کننده. [بازی با کلمات و معنی آنها]
(خنده) با کار دست، مسائل اجتماعی رو که در روسیه منو احاطه کرده بیان می کنم. حقیقت جالبی درباره ازدواج در روسیه هست، بیشتر دخترهای ۱۸-۱۹ ساله الان دیگه آمادگیش رو دارند و درباره ازدواج رؤیاپردازی می کنند. از بچگی به ما یاد میدن که ازدواج موفق یعنی زندگی موفق، در نتیجه اکثر دخترها یکجورایی در نبرد پیدا کردن شوهر خوب هستند. و من چی؟ من ۲۷ سالمه. برای جامعه روس، پیردختر محسوب میشم و امیدی به ازدواج کردنم نیست.
برای همینه که من رو با نقاب جنگاور مکزیکی در باغچه خودم و در لباس عروسی اینطور ناامید می بینید. اما خاطرتون باشه که کنایه کلید شماست، و راستش به دخترها انگیزه میده تا برای اهداف و رویاهاشون مبارزه کنند، و کلیشه ها رو تغییر بدن. شجاع باشید. طعنه بزنید-- جواب میده. شوخ باشید و کمی جادو کنید. (تشویق)
Good afternoon. My name is Uldus. I am a photo-based artist from Russia. I started my way around six years ago with ironic self-portraits to lay open so many stereotypes about nationalities, genders, and social issues — ["I am Russian. I sell drugs, guns, porno with kids!"] ["Vodka = water. I love vodka!"] (Laughter) — using photography as my tool to send a message. ["Marry me, I need a visa."] Today, I am still performing in front of the camera and trying to be brave like Wonder Woman. I focus on balancing meaningful message,
aesthetic, beauty, composition, some irony, and artifacts. Today, I'm going to tell you about my project, which is named Desperate Romantics. They're my artifacts, or paintings from pre-Raphaelites Brotherhood England mid-19th century. I took the painting and gifted new, contemporary meaning talking about issues which are surrounding me in Russia, capturing people who are non-models but have an interesting story. This boy is a professional dancer, only 12 years old,
but at secondary school, he hides his dancing classes and is wearing the mask of brutality, trying to be united with the rest of his classmates like a storm trooper has no personality. But this boy has goals and dreams but hides it to be socially accepted, because being different isn't easy, especially in Russia. Next portrait interpretation is metaphoric. And this is Nikita, a security guard from one of the bars in St. Petersburg. He likes to say, "You wouldn't like me when I'm angry,"
quoting Hulk from the movie, but I've never seen him angry. He hides his sensitivities and romantic side, because in Russia, among guys, that's not cool to be romantic, but it's cool to be surrounded with women and look like an aggressive hulk. (Laughter) Sometimes, in my project, I would take the painting and give it new meaning and new temptation about it. Sometimes, I would compare facial features and playing with words:
irony, Iron Man, ironing man. (Laughter) Through the artifacts, I bring social issues which surround me in Russia into the conversation. Interesting fact about marriage in Russia, that most of the 18, 19-year-old girls are already ready, and dream to get married. We're taught from childhood, successful marriage means successful life, so most of the girls kind of fight to get a good husband. And what about me? I'm 27 years old.
For Russian society, I'm an old maid and hopeless to ever get married. That's why you see me in a Mexican fighter mask, in the wedding dress, all desperate in my garden. But remember, irony is the key, and this is actually to motivate girls to fight for goals, for dreams, and change stereotypes. Be brave. Be ironic — it helps. Be funny and create some magic. (Applause)